About

Nơi cô nàng tên Hạ (và sở hữu nhiều tên khác nữa) viết, kể, tám về cô nàng và cuộc sống của cô nàng bằng con mắt lạc quan của một bà già nhỏ.

  • Diary: nhạt kí (những bài viết nhạt nhẽo) hằng ngày (thật ra là những ngày chăm chỉ) của cô nàng tên Hạ.
  • Niên kí: nhạt kí hằng năm – mỗi bài viết có độ phủ hằng tháng trời.
  • Lối mòn kí ức: những chuyện hồi nảo hồi nao luôn ấy.
  • Gia đình là số một: chuyên mục ca tụng gia đình và tình yêu thương gia đình.
  • Những lá thư không lời hồi âm: viết thư nhưng không mong hồi đáp (thật ra cũng mong lắm!)
  • Ăn là hạnh phúc: hỏi thế gian tình là chi, mà đôi lứa đều dắt nhau đi ăn???
photo by Hạnh

2 thoughts on “About

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s